# 24
அய்யே


படம்: விக்கிமீடியா காமன்ஸ்

இந்த வினோதமான தோற்றம் மிகவும் ஒளிச்சேர்க்கை அல்ல - அது ஈரமான போதைப்பொருள் எலி போல் தோன்றினாலும், இது உண்மையில் அதன் முழு வாழ்க்கையையும் மரங்களில் கழிக்கும் ஒரு விலங்காகும்.

அய்யே பொதுவாக பழங்கள் மற்றும் விதைகளை சாப்பிடுகையில், இது பூச்சி லார்வாக்கள் மற்றும் கிரப்களுக்கும் செல்கிறது. இந்த இரையை கண்டுபிடிக்க, இது பெர்குசிவ் ஃபோரேஜிங் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, இதில் மரங்களை அதன் நீண்ட நடுத்தர விரலால் தட்டுவதும் உள்ளே லார்வாக்களைக் கேட்பதும் அடங்கும், பின்னர் ஒரு துளையைப் பிடுங்குவதன் மூலம் அதன் நீண்ட விரலை ஒட்டிக்கொண்டு இரையை வெளியே இழுக்க முடியும். மூலம், நீங்கள் அந்த விரல்களைப் பார்த்தீர்களா? அவை கனவுகளின் பொருள்!மடகாஸ்கரில், அய்யே அய்ஸ் பெரும்பாலும் ஒரு கெட்ட சகுனமாகக் கருதப்படுகிறார், சில புராணக்கதைகள் உங்களைச் சுட்டிக் காட்டினால், நீங்கள் மரணத்திற்காக குறிக்கப்பட்டுள்ளீர்கள் என்று அர்த்தம். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இது மக்களை பார்வையில் கொல்ல வழிவகுத்தது, இந்த இனம் இப்போது ஆபத்தானதாக கருதப்படுகிறது.