புரூக்ளின், NY இல் உள்ள ப்ராஸ்பெக்ட் பார்க் உயிரியல் பூங்காவில் பிறந்த ரெட் பாண்டாக்கள் பொதுவில் அறிமுகமானார்கள்! இந்த அரிய குட்டிகள் விரைவாக இணைய பிரபலமாகிவிட்டன, ஏன் என்று பார்ப்பது எளிது…

சிவப்பு பாண்டா wcs வருங்கால பூங்கா உயிரியல் பூங்கா

இந்த கோடையில் WCS இன் (வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சங்கம்) ப்ராஸ்பெக்ட் பார்க் உயிரியல் பூங்காவில் இரண்டு சிவப்பு பாண்டா குட்டிகள், ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் பிறந்தன.

ப்ரூக்ளின் NY இல் உள்ள ப்ராஸ்பெக்ட் பார்க் மிருகக்காட்சிசாலையில் உள்ள ரெட் பாண்டாக்கள் இமயமலையின் கிழக்குப் பகுதியிலிருந்து ஒரு கிளையினமாகும், அவை ஸ்டையனின் ரெட் பாண்டா (ஐலூரஸ் ஃபுல்ஜென்ஸ் ஸ்டைனி) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவர்களின் சொந்த வாழ்விடங்கள், குறிப்பாக, தெற்கு சீனா மற்றும் வடக்கு பர்மா ஆகும்.மேற்கு ரெட் பாண்டா (ஐலூரஸ் ஃபுல்ஜென்ஸ் ஃபுல்ஜென்ஸ்) ஐ விட நீண்ட குளிர்கால கோட், பெரிய மண்டை ஓடு, மிகவும் வலுவாக வளைந்த நெற்றியில் மற்றும் இருண்ட வண்ணம் கொண்டதாக ஸ்டையனின் ரெட் பாண்டா வேறுபடுகிறது.WCS இன் (வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சங்கம்) ப்ராஸ்பெக்ட் பார்க் உயிரியல் பூங்காவில் இரண்டு சிவப்பு பாண்டா குட்டிகள், ஒரு ஆண் மற்றும் ஒரு பெண் பிறந்தன…

பதிவிட்டவர் ஜூபார்ன்ஸ் ஆன் நவம்பர் 30, 2015 திங்கள்