Minecraft

Minecraft Realms Plus: சந்தா அடிப்படையிலான சேவையைப் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

Minecraft Realms Plus வீரர்கள் தங்கள் சொந்த தனியார் சேவையகங்களை உருவாக்க மற்றும் ஆன்லைனில் நண்பர்களுடன் விளையாட அனுமதிக்கிறது.