படம்: வலைஒளி

ஜுராசிக் பார்க் பழங்காலவியலாளர் ஜாக் ஹார்னர், மரபணு அறிவியலைப் பயன்படுத்துவது உண்மையில் இறந்தவர்களிடமிருந்து டைனோசர்களை எவ்வாறு கொண்டு வர முடியும் என்பதை விளக்குகிறது-எங்கள் சொந்த வீடுகளில் வசிக்க.

அழிந்துபோன விலங்குகளை அவற்றின் டி.என்.ஏ நகல்கள் இல்லாமல் சரியாக நகலெடுப்பது சாத்தியமில்லை என்றாலும், நம் சொந்த டைனோசர்களின் பதிப்புகளை உருவாக்க இனப்பெருக்கக் கருத்துகள் மற்றும் மரபணு பொறியியல் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தலாம். திகிலூட்டும், அசுரன் போன்ற வகைகள் பூங்காக்களால் இருக்க வேண்டும், ஆனால் சிறிய பதிப்புகள் உண்மையில் மனித வீடுகளில் செல்லப்பிராணிகளாக வாழக்கூடும்.

ஜுராசிக் பார்க் திரைப்படங்களுக்கான தொலைநோக்கு பார்வையாளரும், அர்ப்பணிப்புள்ள பழங்காலவியலாளருமான ஜாக் ஹார்னர் அமர்ந்து பேட்டி கண்டார் பிரபல அறிவியல் டைனோசர்களை அழிவிலிருந்து திரும்பக் கொண்டுவருவது குறித்த அவரது தனிப்பட்ட நுண்ணறிவு பற்றி.

பறவைகள் டைனோசரின் நெருங்கிய வாழ்க்கை உறவினர்களாக இருக்கின்றன, இருப்பினும் அவை அவற்றின் அசல் வடிவங்களிலிருந்து பல தலைமுறை விரிவான இயற்கை தேர்வுகளின் மூலம் உருவாகியுள்ளன. சமீபத்தில் பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு ஆய்வு பரிணாமம் விஞ்ஞானிகள் கையாளுதல் கோழி கருக்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை விளக்கினர்வேலோசிராப்டர்,தற்செயலாக இருந்தாலும்.இந்த சோதனையின் நோக்கம் மரபணு கையாளுதலைச் செய்வதாகும் - உண்மையான டைனோசரை மீண்டும் உருவாக்க முடியாது. பறவைகளில் மரபணு வெளிப்பாட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தின் வெளிப்பாடு, கொக்கின் வரையறைகளை கட்டுப்படுத்துவதாகக் கண்டறியப்பட்டது, இதன் விளைவாக விஞ்ஞானிகள் இதுவரை கண்டிராத எதையும் போலல்லாமல் ஒரு டினோ-பறவை உருவாக்கப்பட்டது.

படம்: மாட் மார்டினியுக், விக்கிமீடியா காமன்ஸ்

இந்த ஆய்வு பூமியில் டைனோசர்களின் மறுபிறப்பை நோக்கிய முறையான திசையில் முதல் படியாகும். டைனோசர்களிடமிருந்து பறவைகளுக்கு பரிணாம வளர்ச்சியை மாற்றுவதற்கான முக்கிய கருத்து, தற்போதைய ஆராய்ச்சியின் பின்னணியில் உள்ளது.விஞ்ஞானிகள் தற்போது இந்த மரபணு பொறியியல் முறைகளை பற்கள் மற்றும் கொக்குகளுக்கு எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதையும், அங்கிருந்து முழுமையான டைனோசர்களை ரீமேக் செய்வதற்கும் ஜாக் ஹார்னர் விளக்குகிறார்.

ஹார்னர் உறுதியாக கூறினார் பிரபல அறிவியல் , “இல்ஜுராசிக் உலகம்எங்களிடம் உள்ளதுராஜா பிளவு, மரபணு மாற்றப்பட்ட கலப்பின டைனோசர், இது பல்வேறு வகையான உயிரினங்களிலிருந்து டைனோசர் பண்புகள் மற்றும் பிற வகையான விலங்குகளின் குணாதிசயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த வகையான மரபணு பொறியியல் இப்போது நாங்கள் செய்கிறோம். ”ஒரு செல்ல நாய் மற்றும் ஒரு செல்ல டைனோசருக்கு இடையில் தேர்ந்தெடுப்பது நாம் நினைப்பது போல் தொலைவில் இருக்காது.